آخرین دستاوردها
خانه - دستاوردها و اختراعات - حذف آفت کش‌ها از آب با فرایند نانو فیلتراسیون در کشور

حذف آفت کش‌ها از آب با فرایند نانو فیلتراسیون در کشور

پژوهشگران ایرانی طی یک طرح پژوهشی با استفاده فرایند نانو فیلتراسیون موفق به جداسازی آفت کش‌ها از آب شدند. دکتر مجید پاکیزه، استاد و محقق دانشگاه فردوسی مشهد در این باره اظهار کرد: در این مطالعه، از غشای فیلم نازک مرکب در فرایند NF برای حذف آفت کش‎ها از آب استفاده شد و عملکرد هفت غشای نانو کامپوزیت جدید شامل پلی سولفون / پلی آمید / نانو سیلیکا با درصدهای مختلف نانو سیلیکا مورد مطالعه قرار گرفت. نانو ذرات سیلیکا پیش از استفاده به وسیله اولئیک اسید اصلاح سطح شد. وی ادامه داد: برای انجام عملیات جداسازی، یک دستگاه جداسازی غشایی شامل یک سل غشایی طراحی و ساخته شد. در انتخاب آفت کش‌های مورد استفاده در جداسازی از سه نوع علف کش از خانواده تریازین‌ها شامل آترازین، پروپازین و پرومترین، به علت مصارف گسترده شان در مزارع غلات، حبوبات، چمن و غیره استفاده شد. محقق طرح تصریح کرد: ویژگی‌های غشاهای ساخته شده و تاثیر درصد نانو ذرات بر روی آن به وسیله آزمون‌های ATR-IR ،TGA ،AFM ،TEM ،FESEM و زاویه تماس آب مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین برای تعیین خصوصیات جداسازی غشاهای ساخته شده از آزمون‌های اندازه گیری شار آب خالص و درصد جداسازی نمک MgSO4 استفاده شد. پس از بررسی نتایج آزمون‌های انجام شده، چهار غشاء با عملکرد بهتر انتخاب شد و برای جداسازی تریازین‌ها در یک فرایند نانو فیلتراسیون مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه عوامل تاثیرگذار بر این جداسازی شامل وزن و اندازه مولکول، آب‎گریزی و دو قطبی لحظه‌ای تریازین‌ها و شرایط عملیاتی از جمله فشار و غلظت خوراک بررسی شد. پاکیزه خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش درصد نانو ذرات سیلیکا به غشاء، آبدوستی غشاء و در نتیجه شار آب عبوری از آن افزایش می‌یابد. با افزودن حداکثر ۰٫۱۷ درصد نانو ذرات سیلیکا به غشاء، درصد دفع آفت کش‌ها افزایش و پس از آن با مقادیر بیشتر نانو ذرات، کاهش می‌یابد.

همچنین درصد دفع آفت کش‌ها توسط غشاهای ساخته شده با افزایش دو قطبی لحظه‌ای مولکول‌های آفت کش افزایش می‌یابد. بنابراین پرومترین که دارای بزرگ‎ترین اندازه مولکولی و کمترین دو قطبی لحظه‌ای است، بیشترین درصد دفع را داراست. همچنین کمترین درصد دفع متعلق دارد به پروپازین که دارای بیشترین دو قطبی لحظه‌ای است. به طور کلی با اضافه کردن ۰٫۱۷ درصد نانو سیلیکای اصلاح شده به غشای پلی آمید درصد دفع آفت کش‌ها افزایش یافت و نتایج بهتری نسبت به غشاهای تجاری پلی آمید فاقد نانو ذرات به دست آمد. از این مطالعه تا کنون یک مقاله به چاپ رسیده، یک مقاله در دست چاپ و یک مقاله دیگر در دست داوری است.

ایسنا

لینک کوتاه: http://iranetavana.ir/?p=7213

نظر خود را بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

معادله امنیتی *