آخرین دستاوردها
خانه - بایگانی برچسب ها : رشد گیاه

بایگانی برچسب ها : رشد گیاه

ساخت دستگاه افزایش نرخ رشد گیاهان با پلاسما

دستگاه افزایش نرخ رشد گیاهان با پلاسما (FSG-plasma) + عکس، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ساخت ایران

محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به طراحی و ساخت دستگاه افزایش نرخ رشد گیاهان توسط پلاسما (FSG-plasma) شدند. شهره خاتمی، دانشجوی رشته فیزیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و از مجریان طرح با بیان این که سیستم‌های پلاسمای سرد قابلیت‌های بالقوه‌ای در انواع شاخه‌های علم و صنعت از جمله کشاورزی دارند، گفت: استفاده از سیستم پلاسمای سرد در صنعت کشاورزی سبب افزایش سرعت جوانه زنی، افزایش طول ساقه و ریشه و در نهایت افزایش ... ادامه مطلب »

کود ارگانیک غنی شده از ضایعات کشتارگاه تولید شد

گیاه استویا، گیاه دارویی، شیرین کننده طبیعی استویا

محققان دانشگاه تهران موفق شدند با استفاده از ضایعات کشتارگاه، کود ارگانیک غنی شده ای را در مدت سه ساعت تولید کنند. محمدتقی تیرگرسلطانی مجری طرح تولید کود ارگانیک غنی شده با استفاده از ضایعات کشتارگاه، گفت: در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه‎های ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻃﯿﻮر ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ شکل‎های ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است. وی در خصوص مراحل تولید کود ارگانیک غنی شده اظهار داشت: فرآوری ضایعات کشتارگاه، ... ادامه مطلب »